Holistische werkwijze

Mijn holistische werkwijze is eigenlijk de basis hoe ik de mens benader, hoe ik zelf in het leven sta en hoe ik in verbinding sta met het universum. Als zieltje worden we geboren en hebben vanuit het universum een lichaam nodig om te kunnen functioneren op aarde. Het fysieke lichaam krijgt steeds meer vorm en het begint zich te ontwikkelen tot een volwassen persoon. Maar ons fysiek lichaam heeft meer nodig om optimaal te functioneren. Gevoelens, te verdelen in vier basisemoties: blijdschap, verdriet, boosheid en angst.

Naast deze basisemoties hebben we ook de beschikking over het  verstandelijke vermogen, het denkproces. Onze gedachtes bij bepaalde gevoelens, besluitvaardigheden, keuzes ed. Als derde benoem ik het intuïtieve, (de verbinding met je hogere zelf) wat meer verbonden is met het onderbewustzijn, het onderbuikgevoel. Als vierde is er ook nog het spirituele, wat in verbinding staat met hogere sferen, het universum. Al deze elementen zijn met elkaar verbonden in ons lichaam en maken het zoals we zijn, hoe we ons voelen en hoe we in ons dagelijks leven functioneren. Zij zijn mede bepalend voor mijn holistische manier van werken.

persons hand on brown grass      persons left hand on purple and pink light       person touching purple petaled flowers

Onderbewustzijn
Vaak hebben diepere onbewuste verwarrende gevoelens van mensen een oorzaak die vanuit het bewustzijn niet te traceren is? Om er toch achter te komen waar de kern van deze gevoelens hun oorsprong hebben werk ik met Energetische therapie, een combinatie van hypnose, regressie en eventueel met reïncarnatie (vorige levens) en maak contact met je onderbewustzijn. Op deze manier van werken is het mogelijk om energetische storende blokkades-/emoties, verdriet, boosheid en angst; te voelen, te zien, te accepteren, los te laten, en jezelf te haelen.

Persoonlijk heb ik het loslaten van diepe onbewuste emotionele blokkades, als zeer bevrijdend ervaren. Vanuit deze ervaringen ben ik het leven veel meer gaan benaderen vanuit een heel ander perspectief. Wat is nu werkelijk belangrijk, leef in het hier en nu, meer te leven vanuit je diepe innerlijke gevoel, het intuïtieve het onbewuste gevoel, ofwel te leven vanuit je zielsniveau.

black white and orange butterfly perched on green leaf in close up photography during daytime      brown and black butterfly on pink flower

Holistisch
Mijn holistische manier van werken komt voort uit een combinatie van de Boeddhistische filosofie en de Chinese en Westerse geneeskunde. Hierbij zie ik de mens als één geheel en op deze manier behandel in al mijn cliënten. Door deze benadering zie ik de vele verbanden tussen het; fysieke, emotionele, mentale en energetische deel van de mens. Ofwel het samenspel tussen jouw leefstijl, jouw dagelijkse gewoontes en jouw bewegingspatroon, maar ook jouw energetische blokkades, stress en fysieke ongemakken. Ook voeding is een belangrijk onderdeel van het vinden van een goede balans. Via verschillende therapievormen ga ik met de oorzaak van jouw probleem aan de slag om jouw klacht nog beter te kunnen behandelen.

Orthomoleculair

Ik gebruik mijn kennis en kunde betreffende orthomoleculaire voeding en suppletie ter ondersteuning van mijn holistische behandelingen.
De basis van vele lichamelijke klachten liggen veelal in jouw voedingspatroon en dan is het belangrijk om eens goed naar jouw voeding te kijken voordat je naar het medicijnkastje gaat. Je bent wat je eet en zo voel je je ook. Lees verder

Een nieuwe combinatie: Massagetherapie, Energetische therapie en Systemisch werken.
Massagetherapie
, bij spier-gerelateerde problematiek bij oa; hoofdpijn, nek, schouder, rug en of beenspieren klachten. Energetische therapie bij een disbalans en/ of een verstoring van gevoelens door middel van verdriet, boosheid of angst, wat uiteindelijk weer kan leiden tot fysieke klachten. En de therapievorm: ‘Systemische werken, waarbij je kunt denken aan familieopstellingen. In hoeverre hebben ze een verstorende invloed op jou functioneren d.m.v onbewuste; patronen, verstrikkingen, en verstoringen ontstaan vanuit een familiesysteem. Vanuit het gezin van geboorte, je ouders of vanuit de generatielijn, grootouders of overgrootouders. Wat wil er gezien worden in een familiesysteem en hoe lossen we dit op? Op deze manier van werken is het mogelijk om fysieke klachten vanuit een holistische manier van werken op te lossen en de uiteindelijke dieperliggende kern van het probleem los te laten.

Door deze holistische aanpak en het optimaal gebruik maken van mijn intuïtieve vaardigheden, mijn heldere helderziende begeleiding en een sterk analytisch, invoelend vermogen, bied ik een uniek concept dat een relatief snel en grondig resultaat geeft. Naast het behandelen van jouw klacht stel ik mij ook ten doel je in de toekomst zoveel mogelijk klachtenvrij te houden en een plezierige levensstijl op te kunnen bouwen.

person holding yellow and black butterfly