Systemisch werken

Familiesystemen
Ieder van ons draagt op de een of andere manier een ballast met zich mee.
Die meestal zijn ontstaan in de kindertijd.
Sommigen kunnen het dagelijks functioneren ernstig belemmeren.
De vraag is: “hoe los je dit op?”


Verstoringen of Verstrikkingen

  • Je ervaart bepaalde diepliggende, storende en onverklaarbare gevoelens.
  • Er is een geheim in de generatie of een oorlogsverleden.
  • Je ziet patronen vanuit jezelf overeenkomstig met je vader, moeder of grootouders.
  • Je voelt je over het algemeen onvrij, maar kunt er de vinger niet op leggen.
  • Je draagt onbewuste en onverklaarbare angsten, verdriet of boosheid met je mee.
  • Je verlangt naar een verbinding met je vader-, moeder, maar dit lukt niet.
  • Je hebt het gevoel dat er een ballast op je schouders ligt.
  • Je ervaart het gevoel dat je er niet echt bij hoort.
  • Je ondervind relatie problemen met je partner-, kinderen.

Soms zijn er oude patronen die al lang, soms tot 5 generatie,s terug in het familiesysteem aanwezig zijn.
Het kan jou helpen die op te lossen door een familieopstelling te gaan doen waardoor er duidelijkheid komt

Je Geboorteplek
Vanaf de geboorte hoor je bij een familie en daar heb je bewust of onbewust een diepe verbinding mee. Je ouders zijn de fysieke connectie met het aardse bestaan en het aardse leven. De bloedverwantschap met je biologische ouders en ook met je broers en of zussen vormen de verbinding in de familielijn.

Verbonden
Via de verbinding met je ouders ben je ook verbonden met het grotere familiesysteem.
Je ooms-, tantes-, opa-, oma en overgroot ouders tot vele generaties terug.

Het grote familiesysteem

 

Normen en waarden
Jouw ouders hebben jou opgevoed en van daaruit krijg je bepaalde normen en waarde mee.  Maar ook je basale gevoelens van: liefde-, vreugde-, verrassing-, verbazing-, schaamte-, en walging.  Daarbij krijg je ook de basis emoties mee: blijdschap-, angst-, woede-, en verdriet.

Vanuit het Systemisch werken kunnen we gaan kijken waar je tegenaan bent gelopen.
Wat je met je meedraagt en of er bepaalde verklevingen-,verstrikkingen aanwezig zijn.
Patronen zitten die doorbroken mogen worden.
Wat is van jou zelf of juist van jouw ouders of van je grootouders?

Hoe het werkt
Het maken van een familieopstelling is een vorm van alternatieve psychotherapie.
Die in West-Europa geherintroduceerd werd door de Duitser Bert Hellinger.

Hij kwam als West-Europeaan in aanraking met deze werkwijze toen hij als missionaris in Zuid-Afrika werkte.
De werkwijze van Hellinger is het zogenaamd Systemisch werken.

Wij trachten door middel van het opstellen van iemands familiesysteem de niet direct zichtbare relaties te herkennen. Verstrikkingen en oude patronen tussen familieleden, ouders, grootouders en overgrootouders komen aan het licht.

Systemisch werken, een ieder kent zijn positie

Vraagstuk inbrengen
Een familieopstelling is een therapeutische sessie waarbij een deelnemer een vraagstuk inbrengt.
Waar hij of zij helderheid over wil krijgen.
Naast de vraagsteller worden andere (vaak onbekende) deelnemers uitgekozen als ‘representant’.
De vragende deelnemer geeft hen een plaats in het vertrek ten opzichte van de andere deelnemers.
Deels geholpen door de begeleider.

Één op Één opstelling
Er kan hierbij ook gewerkt worden in de praktijk met een één op één situatie.
Dan wordt er gewerkt met systemische-figuren op een tafel plateau. hier kun kun je alles voor gebruiken.

Effect
De effecten van een opstelling zijn soms op korte, maar ook op lange termijn merkbaar.
Dit heeft zijn tijd nodig maar dat er een verandering ontstaat is wel duidelijk.
Ik zeg altijd geef het proces de tijd die het nodig heeft.

Tafel plateau

Advies
Ben je geintresseert, start dan met een één op één tafel opstelling
Ga daarna over om deel te nemen in een workshop Systemisch werk
Om vervolgens echt mee te doen als representant
En als afsluiter kun je zelf een vraag inbrengen

Blanco
Zeker als je nog geen ervaring hebt met het Systemisch werk, is dit een hele mooie rustige opbouw. Ook als representant in een opstelling kun je het één en ander ervaren wat indirect voor jou van toepassing is.

Professionele begeleiding.
Samen met mijn lieve collega Windy van Essen; praktijkvoorsystemischwerk.nl
Begeleid ik groepswerk (opstellingen-middagen en ochtend-workshops) in de Lentse Dorpsschuur.

Wij ervaren meerwaarde in het samenbrengen van onze energie en ervaring.
Als duo begeleiden wij ook persoonlijke opstellingen op aanvraag.

Ben je geïnteresseerd?
Bel gerust voor meer informatie.