Systemisch werken

Hoe Familiesystemen en Verstrikkingen van invloed kunnen zijn op je huidige leven.
Ieder van ons draagt op de een of andere manier een verstrikking met zich mee, die meestal zijn ontstaan in de kindertijd. Sommige verstrikkingen kunnen het dagelijks functioneren ernstig belemmeren. De vraag is: “hoe los je dit op?”

  • Je ervaart bepaalde diepliggende, storende en onverklaarbare gevoelens.
  • Er zijn verstrikkingen met je familie.
  • Er is een geheim in de generatie of een oorlogsverleden.
  • Je ziet patronen vanuit jezelf overeenkomstig met je vader, moeder of grootouders.
  • Je voelt je over het algemeen onvrij, maar kunt er de vinger niet op leggen.
  • Je draagt onbewuste en onverklaarbare angsten, verdriet of boosheid met je mee.
  • Je verlangt naar een verbinding met je vader/ moeder, maar dit lukt niet.
  • Je hebt het gevoel dat er een ballast op je schouders ligt.
  • Je ervaart het gevoel dat je er niet echt bij hoort.
  • Je ondervind relatie problemen met je partner/ kinderen.

Ik doorzie oude patronen die al lang in het familiesysteem aanwezig zijn en kan jou helpen die op te lossen door met jou in gesprek te gaan, een familieopstelling te doen en jou bewust andere keuzes te laten maken.

Je Geboorteplek
Als zieltje worden we geboren en hebben vanuit het universum een lichaam nodig om te kunnen functioneren op aarde. Het fysieke lichaam krijgt steeds meer vorm en het begint zich te ontwikkelen tot een volwassen persoon. Vanaf de geboorte hoor je bij een familie en daar heb je bewust of onbewust een diepe verbinding mee. Je ouders zijn de fysieke connectie met het aardse bestaan en het aardse leven. De bloedverwantschap met je biologische ouders en ook met je broers en of zussen vormen de verbinding in de familielijn. Via de verbinding met je ouders ben je ook verbonden met het grotere familiesysteem, met je ooms, je tantes, je opa, je oma en overgroot ouders tot vele generaties terug. Maar er is ook een verbinding met je omgeving, het dorp, de stad, de gemeente, de provincie en het land van geboorte.

Je Geboorteplek
Het grote familiesysteem

Normen en waarden
Jouw ouders hebben jou opgevoed en van daaruit krijg je bepaalde normen en waarde mee en ook je basale gevoelens van: liefde, vreugde, verrassing, verbazing, schaamte en walging.  Daarbij krijg je ook de basis emoties mee: blijdschap, angst, woede, en verdriet. Vanuit deze basis gevoelens gaan we ons als mens ontwikkelen. Vanuit je zielsbestaan heb je deze basis gevoelen nodig om goed te kunnen functioneren. Het gaat er niet om of het goed of fout was, het gaat enkel en alleen om de ervaring om je te kunnen ontwikkelen op ziels-niveau.

Normen en waarden

Je familiesysteem op orde of er ontstaan verstrikkingen in de loop der jaren
Vanuit het systemisch werken kunnen we gaan kijken waar je tegenaan bent gelopen, wat je met je meedraagt en of er bepaalde verklevingen, verstrikkingen of patronen zitten die doorbroken mogen worden. Wat is van jouzelf of juist van jouw ouders of van je grootouders? Om hier een goed inzicht in te krijgen kan een familieopstelling heel veel duidelijkheid bieden. Het geeft nieuwe inzichten, het laat zich zien als het gezien mag worden en het krijgt een bepaalde orde, structuur, overzicht en helderheid in je systeem.

Elk lid van het gezin kent zijn plaats
wie loopt er voorop en wie behoord er voorop te lopen

Hoe het werkt
Het maken van een familieopstelling is een vorm van alternatieve psychotherapie die in West-Europa geherintroduceerd werd door de Duitser Bert Hellinger. Hij kwam als West-Europeaan in aanraking met deze werkwijze toen hij als missionaris in Zuid-Afrika werkte. De werkwijze van Hellinger is het zogenaamd Systemisch werken.

Wij trachten door middel van het opstellen van iemands systeem van herkomst de niet direct zichtbare relaties te herkennen en verstrikkingen en oude patronen tussen familieleden, ouders, grootouders en overgrootouders bloot te leggen. Dit kan leiden tot eventuele knelpunten in je eigen systeem, je eigen gezin of een energetische blokkade bij jezelf. Door het zichtbaar te maken, kan er een herschikking plaatsvinden en oude ballast kan worden teruggegeven aan de gewenste persoon.

Systemisch werken, een ieder kent zijn positie

Vraagstuk inbrengen
Een familieopstelling is een therapeutische sessie waarbij een deelnemer een vraagstuk inbrengt waar hij of zij helderheid over wil krijgen. Voor de hoofdrolspelers in dat vraagstuk, (vaak familieleden van degene die het vraagstuk inbrengt), worden andere (vaak onbekende) deelnemers uitgekozen als ‘representant’. De vragende deelnemer geeft hen een plaats in het vertrek ten opzichte van de andere deelnemers, deels geholpen door de therapeut of begeleider. Er kan hierbij ook gewerkt worden met systemische-figuren. Dit zijn attributen op een tafel plateau.

Tafel plateau

Hoe werkt Familie opstellingen?
Opstellingen doe je meestal in een groep. Degene die een thema wil inbrengen nodigt deelnemers, uit de kring, uit. Om zijn of haar familieleden te representeren. Dan stelt de cliënt intuïtief de representanten van haar of zijn familieleden in de ruimte op.

Wat zijn opstellingen?
Een opstelling is een moment van heroriëntatie en verzoening. Het geeft een impuls om een nieuwe plek in te nemen en je anders te gaan verhouden, waardoor er een beweging naar de toekomst mogelijk is.

Het zichtbaar maken van
Zo ontstaat er een tableau vivant, dat achterliggende aspecten van het vraagstuk laat zien. Als de representanten worden ondervraagd over hun gevoelens en attitudes ten opzichte van elkaar en de situatie, komen er verstrikkingen aan het licht (soms vanuit eerdere generaties) die hebben geleid tot stagnatie in het huidige leven van de deelnemer. Vaak zijn die verstrikkingen onverwerkte gevoelens als gevolg van nare gebeurtenissen, zoals het jong overlijden van een ouder of een kind, oorlogservaring en scheiding van ouders. Die onverwerkte gevoelens kunnen later geboren kinderen onbewust en onbedoeld belasten, waardoor zij uit balans raken.

Aan de hand van eenvoudige instructies van de begeleider brengen de representanten beweging in de situatie en kan er rust komen tussen de personen die de representanten vertegenwoordigen. De effecten van de sessie zijn soms op korte, maar vaak op lange termijn merkbaar.

Ordening in het familie systeem brengt; blijdschap, harmonie, en liefde in het gezin.

Waardevolle duo-begeleiding in groepswerk
Met collega Windy van Essen (Praktijk voor Systemisch Werk) begeleid ik groepswerk in de sfeervolle Lentse Dorpsschuur. Wij ervaren meerwaarde in het samenbrengen van mannen- en vrouwenenergie en ’t delen van ervaring in systemisch- en lichaamsgericht werk. Ook begeleiden wij als duo individuele opstellingen, met lovende reacties.

Ben je geïnteresseerd? Bel gerust voor meer informatie.