Systemisch werken

Familiesystemen
Ieder van ons draagt op
de een of andere manier
een ballast met zich mee.

Die meestal zijn
ontstaan in de kindertijd.
Sommigen kunnen het dagelijks
functioneren ernstig belemmeren.

De vraag is: “hoe los je dit op?”

 Verstoringen of verstrikkingen

  • Je ervaart bepaalde diepliggende, storende en onverklaarbare gevoelens.
  • Er is een geheim in de generatie of een oorlogsverleden.
  • Je ziet patronen vanuit jezelf overeenkomstig met je vader, moeder of grootouders.
  • Je voelt je over het algemeen onvrij, maar kunt er de vinger niet op leggen.
  • Je draagt onbewuste en onverklaarbare angsten, verdriet of boosheid met je mee.
  • Je verlangt naar een verbinding met je vader-, moeder, maar dit lukt niet.
  • Je hebt het gevoel dat er een ballast op je schouders ligt.
  • Je ervaart het gevoel dat je er niet echt bij hoort.
  • Je ondervind relatie problemen met je partner-, kinderen.

Soms zijn er oude patronen
die al lang, soms tot vele generatie,s
terug in het familiesysteem aanwezig zijn.

Het kan jou helpen die op te lossen
door een familieopstelling te gaan doen
waardoor er duidelijkheid komt

Je Geboorteplek
Vanaf de geboorte hoor je
bij een familie en daar heb je
bewust of onbewust een
diepe verbinding mee.

Je ouders zijn de fysieke connectie
met het aardse bestaan het aardse leven.
De bloedverwantschap met
je biologische ouders

Ook met je
broers en-, of zussen
vormen de verbinding
in de familielijn.

Verbonden. via de verbinding met je
ouders ben je ook verbonden
met het grotere familiesysteem.
Je ooms-, tantes-, opa-, oma
Overgroot ouders tot vele generaties terug.

Hoe het werkt
Het maken van een familieopstelling
is een vorm van alternatieve psychotherapie.
Die in West-Europa geherintroduceerd
werd door de Duitser Bert Hellinger.

Hij kwam als West-Europeaan in
aanraking met deze werkwijze
toen hij als missionaris in Zuid-Afrika werkte.

Wij trachten door middel van
het opstellen van iemands familiesysteem
de niet direct zichtbare relaties te herkennen.

Verstrikkingen en oude patronen
tussen familieleden, ouders,
grootouders en overgrootouders
komen aan het licht.

Systemisch werken, een ieder kent zijn positie

Één op Één opstelling
Er kan hierbij ook gewerkt worden in de praktijk met een één op één situatie.
Dan wordt er gewerkt met systemische-figuren op een tafel plateau. hier kun kun je alles voor gebruiken.

Effect
De effecten van een opstelling zijn
soms op korte, maar ook op lange
termijn zeer goed merkbaar.

Tafel plateau

 

 

Bel 06 222 00 790