Systemisch werken

Familiesystemen, ieder van ons draagt op
de een of andere manier, een ballast met zich mee. Die meestal zijn, ontstaan in de kindertijd.
Sommigen kunnen het dagelijks, functioneren ernstig belemmeren.

De vraag is: “hoe los je dit op?”

Je Geboorteplek

Verstoringen of verstrikkingen

  • Je ervaart bepaalde diepliggende, storende en onverklaarbare gevoelens.
  • Er is een geheim in de generatie of een oorlogsverleden.
  • Je ziet patronen vanuit jezelf overeenkomstig met je vader, moeder of grootouders.
  • Je voelt je over het algemeen onvrij, maar kunt er de vinger niet op leggen.
  • Je draagt onbewuste en onverklaarbare angsten, verdriet of boosheid met je mee.
  • Je verlangt naar een verbinding met je vader-, moeder, maar dit lukt niet.
  • Je hebt het gevoel dat er een ballast op je schouders ligt.
  • Je ervaart het gevoel dat je er niet echt bij hoort.
  • Je ondervind relatie problemen met je partner-, kinderen.

Soms zijn er oude patronen, die al lang, soms tot vele generatie,s
terug in het familiesysteem aanwezig zijn. Het kan jou helpen die op te lossen, door een familieopstelling te gaan doen
waardoor er duidelijkheid komt. Je Geboorteplek, vanaf de geboorte hoor je, bij een familie en daar heb je
bewust of onbewust een, diepe verbinding mee.

Je ouders zijn de fysieke connectie, met het aardse bestaan het aardse leven.
De bloedverwantschap met, je biologische ouders. Ook met je, broers en-, of zussen, vormen de verbinding, in de familielijn.
Verbonden. via de verbinding met je, ouders ben je ook verbonden
met het grotere familiesysteem. Je ooms-, tantes-, opa-, oma, tot vele generaties terug.

Hoe het werkt, het maken van een familieopstelling, is een vorm van alternatieve psychotherapie.
Die in West-Europa geherintroduceerd, werd door de Duitser Bert Hellinger. Hij kwam als West-Europeaan in,
aanraking met deze werkwijze, toen hij als missionaris in Zuid-Afrika werkte.

Wij trachten door middel van, het opstellen van iemands familiesysteem
de niet direct zichtbare relaties te herkennen. Verstrikkingen en oude patronen, tussen familieleden, ouders,
grootouders en overgrootouders, komen aan het licht.

Systemisch werken, een ieder kent zijn positie

Één op Één opstelling
Er kan hierbij ook gewerkt worden in de praktijk met een één op één situatie.
Dan wordt er gewerkt met systemische-figuren op een tafel plateau. hier kun kun je alles voor gebruiken.

Effect, de effecten van een opstelling zijn, soms op korte, maar ook op lange
termijn zeer goed merkbaar.

Tafel plateau

 

 

Bel 06 222 00 790