De kracht van Achilles Therapie

  • Voor extra informatie Corona Protocol zie “De Praktijk” 

Behandeling van lichamelijke klachten met een dieperliggende oorzaak.
De kracht van Achilles therapie is de professionele aanpak vanuit een holistische visie, met een korte of langdurige, verklaarbare en-/of onverklaarbare lichamelijke klachten. Met een dieperliggende oorzaak vanuit een disbalans op het Emotionele, Mentale of Fysieke vlak. Ik stel een heldere diagnose en biedt zowel Massage- als Energetische behandelingen aan die diep gaan om de oorzaak van jouw probleem aan te pakken.

Je leert;

  • De oorzaak van jouw lichamelijke klachten te herkennen en je disbalans te herstellen.
  • Te vertrouwen op je eigen gevoel en deze te uiten, dit brengt meer innerlijke rust en ontspanning.
  • Meer in het hier en nu te zijn, dit geeft een betere concentratie en minder stress.
  • De signalen te herkennen m.b.t. jouw emoties, je gedachten en de reactie in het fysieke lichaam.
  • Nieuwe stappen te zetten die bij jouw levensontwikkeling passen vanuit dit bewustzijn.
  • Verborgen talenten te herkennen en je creativiteit te gebruiken.
  • Beter te letten op je balans om blessures in je sport te voorkomen.
  • Fysieke ongemakken in je lichaam te herkennen en er naar te handelen.
  • Je energie beter te verdelen in een sportwedstrijd met als resultaat snellere tijden.

De basis van mijn aanpak is dat ik werk vanuit een holistische benadering met als basis de vijf natuurgerichte principes (energie, prikkeloverdracht, drainage, voeding, en psyché). De diagnose en behandelmethode worden pas vastgesteld als ieder van deze vijf principes in onderstaande volgorde zijn doorlopen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie, kunnen de overige vier principes niet  functioneren. Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking; een principe kan niet functioneren indien de werking van het voorgaande principe niet optimaal is.

Deze vijf principes komen overeen met de benadering vanuit het fysieke, mentale, emotionele en energetische perspectief. Daarbij ondersteunend met advies over voeding. De behandeling en gesprekken tijdens dit proces leiden tot bewustwording, acceptatie, veranderingen en het aanvoelen van goede maar ook verkeerde signalementen om zo weer opnieuw verbinding -/ contact te maken met uw lichaam.

Bij eventuele vragen, bel gerust voor meer informatie.