nlen

Hypnose therapie


De term Hypno is afkomstig van het Griekse woord “Hypnos” en betekent slaap. U wordt in een ontspannende fase, ofwel lichte trance gebracht. Tijdens deze ontspannende fase bent u zich volledig bewust van hetgeen de therapeut zegt. Als u iets persé niet wil zal dat ook niet zal gebeuren, hypnose is géén verlies van controle.

Hypnose is het brengen van iemand in een veranderde bewustzijnstoestand (trance) die ervoor zorgt dat verborgen ervaringen of ingesleten patronen uit het onderbewustzijn naar boven gehaald worden, dit veelal in combinatie met andere therapievormen (regressie, reïncarnatie of energetische therapie).
Het in trance zijn is vergelijkbaar met het lezen van een boek of dagdromen.

Door het naar boven halen van deze problematiek kunnen er emoties loskomen en is er ruimte voor het verwerkingsproces. Dit kan zeer bevrijdend werken waardoor u meer ruimte zult ervaren en een positievere kijk op het leven zult krijgen.
Lichamelijk klachten als gevolg van langdurig onderdrukte gevoelens zoals boosheid, angst, agressie en frustratie vinden verlichting door hypnose therapie.

De voordelen van hypnose therapie zijn;
• Geblokkeerde ervaringen en trauma’s komen makkelijker naar boven en worden sneller verwerkt.
• Angst om blokkades op te sporen vermindert.
• Veranderingsprocessen vinden sneller plaats doordat het ‘geaccepteerde’ denken wordt vergroot.
• Fysieke klachten verminderen of verdwijnen zelfs.

Er wordt geen hypnose toegepast bij mensen die te maken hebben/of hebben gehad, met;
Psychose, Schizofrenie, Borderline, Zware depressie, Extreme angsten, Extreme Slaapstoornissen, Anorexia, Psychiatrische opname (evt. verleden) waarbij ooit Elektroshocktherapie toegepast is, het gebruik van Angstremmende middelen en/of Harddrugs. Wees eerlijk in uw eigen belang. Mocht geconstateerd worden dat de therapie niet geschikt voor u is, dan stoppen we de behandeling.

Aangesloten bij Beroepsvereniging; voor meer informatie klik op Batc