nlen

Algemene informatie

Een behandeling bestaat uit;
• Het intake gesprek. Tijdens het eerste consult bespreken we uw problematiek.

• De behandeling. Een voorstel wordt gegeven gedurende het eerste consult.

• Tussentijdse evaluatie. Hierbij wordt gekeken naar het behaalde resultaat en uw wensen.
• Verwijzing. Het kan zijn dat er een verwijzing nodig is naar een collega therapeut met een andere specialisatie beter aansluitend op uw problematiek.

 

Medische geschiedenis
Het is uitermate belangrijk voor het slagen van de behandeling dat u naar eer en geweten uw medische geschiedenis vermeld.

Aangesloten bij Beroepsvereniging; voor meer informatie klik op Batc